Katılım Koşulları

1. Oylama, http://pantenealtinkelebekodulleri.com/ internet sayfası üzerinden tüm kullanıcıların kullanımına açıktır ve ücretsizdir.

2. Katılımcı, oylamaya katılım için login olmaları ve talep edilen tüm bilgilerin doldurulması gerektiğini kabul eder.

3. http://pantenealtinkelebekodulleri.com/ uygulaması Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş (“Hürriyet”) ve Procter & Gamble Ltd. Şti. tarafından hazırlanıp yönetilmektedir. Söz konusu uygulama ve Hürriyet internet sayfası üzerinden toplanan veriler ve bunların işlenmesine ilişkin usul ve esaslar için Katılıcımaların, internet sayfasında yer alan Gizlilik Politikası’nı http://www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi/ ve http://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml incelemesi tavsiye edilir.

4. Oylama, 1. Tur olarak 21.09.2018'de başlayıp 05.10.2018 günü 23:59’da sona erecektir. 2. Tur olarak 12.10.2018'de başlayıp 12.11.2018 günü 23:59’da sona erecektir.

5. Katılımcı, oylama boyunca oluşturduğu ve seçtiği seçenekleri kendi rızasıyla paylaştığını uygulamaya katılarak kabul etmiştir.

6. Oylama tarihleri arasında “Pantene Altın Kelebek Ödülleri” kampanyası kapsamında www.pantenealtinkelebekodulleri.com internet sitesinde (ücretsiz) yayınlanacak forma; ad soyad, doğum tarihi, adres, e-mail, cinsiyet ve saç tipi bilgilerini doldurarak, 21 Eylül - 05 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 1. Aşama oylamada; seçenekler arasından, konularında yılın en başarılı buldukları sanatçılarını işaretleyenler ya da kendi adayını diğer seçeneğine yazanlara, 12 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 2. aşamada halk tarafından en çok oy almış ilk 5 aday arasından birine oy kullanılacaktır. Her dala katılım 1 adet oy ile sınırlı olup 30 dal olması nedeni ile kişinin en fazla katılım hakkı 30 adettir.

7. Katılımcılar tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.

8. Hürriyet oylama boyunca, oylama sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını tespit etmesi durumunda yarışmacının o ana kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme ve kullanıcıyı yarışmadan men etme hakkını saklı tutar. Ayrıca bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.

9. Hürriyet, bu uygulamaya katılım esnasında, yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden, Facebook mecrasından kaynaklanan sorunlardan ve her türlü teknik aksaklıklardan dolayı (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

10. Katılımcılar uygulama dahilinde verdikleri kişisel bilgilerinin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ederler. Kullanıcı yarışma süresince verdiği bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bu durumu Hürriyet’e bildirmek ile yükümlüdür. Bilgilerin eksik veya yanlış olması nedeniyle kullanıcıya ulaşılamamasından ve bu nedenle oluşabilecek her türlü doğru veya dolaylı zarar hususunda Hürriyet kesinlikle sorumlu kabul etmez.

11. Oylama kaydı sırasında katılımcı tarafından yanlış beyan edilen bilgiler sebebi ile yaşanacak aksaklıklardan, Hürriyet sorumlu tutulamaz.

12. Hürriyet, katılımcılarının kişisel bilgilerin gizli tutulması konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen gerekli tedbirleri almaktadır. Hürriyet' in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına rağmen sisteme düzenlenecek saldırılar sonucunda bu bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde Hürriyet, durumu İlgili Kişi’ sine ve Kişisel Verileri Koruma Kurul’una gerekli bildirimleri yapar. Katılımcı, kişisel verilerin Procter & Gamble Ltd. Şti. ile paylaşıldığını kabul eder. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında veri sorumlusu sıfatıyla Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş ve Procter & Gamble Ltd. Şti. beraber sorumludurlar.

13. Hürriyet oylama tarihleri, katılım koşulları ve oylama ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14. Hürriyet ve Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar oylamadan kaynaklı sonuçlar ve müşterilerin görüşlerini almak için iletişime geçebilecektir.

15. Oylamaya katılan herkes, bu kuralların onaylandığına dair ayrı bir işlem yapmasa bile bu şartları kabul etmiş sayılır.

16. Hürriyet önceden belirtmeksizin oylamayı durdurma ve koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

17. İşbu oylama içeriğinin tüm hakları münhasıran Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş’ ye aittir.

18. Bir kişi oylama içerisindeki kategorilere bir kere katılabilir.

19. 6698 sayılı Kişisel. Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Hürriyet ve Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar tarafından düzenlenen oylamada yer almak için aktardığınız kişisel verileriniz; oylamanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, kazananların belirlenmesi, sonuçlar ve süreç ile ilgili katılımcılar ile iletişime geçme, Hürriyet tarafından diğer yarışmalar/uygulamalar için istatiksel veriler oluşturma amaçları ile işlenmektedir. Hürriyet ve Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar veri sorumlusu sıfatıyla oylamaya katılacak olan kişilerin kişisel verilerini elektronik ortamda toplamaktadır. Toplanan katılımcılara ait kişisel veriler Hürriyet tarafından işlenmekte olup yarışmanın işbu oylama kuralları ve kullanım şartlarına göre kazananları belirlenmekte ve sadece söz konusu ilgili kişilere ait kişisel veriler oylama kapsamında Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar’a aktarılmaktadır.

20. Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar aktarılan kişisel veriler sadece işbu oylama kapsamında işlenmekte olup yarışmanın düzenlenmesi veya organizasyonu kapsamında diğer 3. kişilere aktarılabilir.

21. Oylamanın sona ermesi veya işbu oylama kurallarının 10 ve 12. maddeleri ile T.C. Kanun ve mevzuatına herhangi bir aykırılığın Hürriyet veya Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar tarafından tespit edilmesi halleri de dahil olmak üzere sonuçların açıklanmasından sonra mevzuatsal olarak saklanması gerekmeyen katılımcılara ait kişisel veriler 6 (Altı) ay sonra Hürriyet, Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar ve yarışma kapsamında aktarılan 3. kişilerin veri tabanlarından silinir.

22. Oy verenler 23. maddede anılan 6 (Altı) aylık süre içerisinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilirler. Söz konusu talebin yapılması ile Hürriyet ve Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar’ı anılan kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi yükümlülüğü doğmaz.

23. Hürriyet ve Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar yarışmacılara ait kişisel verileri anonimleştirerek veri tabanlarında muhafaza etme hakları saklıdır.

24. Oylama kapsamında toplanan kişisel veriler Hürriyet Grubu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması http://www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi/ kapsamında işlenir. Oy kullananların, Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markalar’a ait kişisel verileri işleme politikası ve bilgi güvenliği politikalarını http://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml incelemeleri önerilir.

25. Procter & Gamble Satış ve Dağıtım Ltd. Şti., Procter & Gamble Tüketim Malları A.Ş. ve altlarındaki markaların kampanyalarından haberdar olmayı tercih etmezseniz, size gelecek e-maildeki haberdar olmak istemiyorum seçeneğini seçebilirsiniz.