HÜRRİYET AYDINLATMA METNİ

“Pantene Altın Kelebek Ödülleri” organizasyonu kapsamında katılımcılar olarak sizlerin işbu form vasıtasıyla toplanacak olan ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, cinsiyet, saç tipi ve şampuan satın alma bilgileriniz (tümü birlikte “kişisel veriler”) oylamanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla veri sorumlusu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş (“Hürriyet”) tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanarak işlenecek ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (P&G)’ye ve altında bulunan markalara aktarılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı politikalara; Hürriyet için http:// www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi/ ve P&G için http:// www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml sitelerinden ulaşabilir, verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi Nidakule Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746 Ataşehir/İstanbul ve Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya Nidakule Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746 Ataşehir/İstanbul adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.