HÜRRİYET AYDINLATMA METNİ

“Pantene Altın Kelebek Ödülleri” organizasyonu kapsamında katılımcılar olarak sizlerin işbu form vasıtasıyla toplanacak olan ad, soyad, doğum tarihi, adres, telefon, cinsiyet, saç tipi ve şampuan satın alma bilgileriniz (tümü birlikte “kişisel veriler”) oylamanın düzenlenmesi, yönetimi, sonuçlandırılması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla veri sorumlusu Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş (“Hürriyet”) tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayanarak işlenecek ve mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanacaktır. Kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş. (P&G)’ye ve altında bulunan markalara aktarılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun'un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınızın da yer aldığı politikalara; Hürriyet için http:// www.hurriyet.com.tr/veri-politikasi/ ve P&G için http:// www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml sitelerinden ulaşabilir, verilerinize ilişkin yazılı taleplerinizi Nidakule Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746 Ataşehir/İstanbul ve Demirören Medya Center 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No:1 Bağcılar/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya Nidakule Kuzey Sit. C Kapısı Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3E 34746 Ataşehir/İstanbul adresine güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

P&G AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Procter & Gamble Tüketim Malları Sanayi A.Ş. (“P&G” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiye; https://www.pg.com/privacy/turkish/privacy_statement.shtml internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tüketici Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir:

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, onayınız ile paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; internet sitemiz, mobil uygulamamız, telefon, çağrı merkezi ve e-posta kanalıyla sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak toplanmaktadır. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.